KAMPANYALARIMIZ

MySql Ba�lant�s� Sa�lanamad�!

Bu Mesaj�n Anlam�: Veritaban�n�zda bir veri taban� olu�turmam��s�n�z yada dbbaglanti.php dosyas�n� kendi veritaban� bilgilerinizle de�i�tirmemi�sinizdir.

...L�tfen Ayarlar�n�z� Tam Yapt���n�zdan Emin Olunuz...
DD-Design@hotmail.com.tr

DD-Design@hotmail.com.tr